Lỗi reset acc về lv1

Khắc phục lỗi reset acc về lv khi nâng cấp lên phiên bản 0.12
Bạn cần tải đúng giả lập + phiên bản bạn đang chơi.
Bạn chơi bản VNG : Tải giả lập của VNG
Bạn chơi bản QT : Tải giả lập của bản QT
Tải xong cài đặt như bình thường. Và đăng nhập vào acc của bạn
Phiên bản 0.12 có gì. Xem video bên dưới