Lỗi reset acc về lv1

Khắc phục lỗi reset acc về lv khi nâng cấp lên phiên bản 0.12
Bạn cần tải đúng giả lập + phiên bản bạn đang chơi.
Bạn chơi bản VNG : Tải giả lập của VNG
Bạn chơi bản QT : Tải giả lập của bản QT
Tải xong cài đặt như bình thường. Và đăng nhập vào acc của bạn
Phiên bản 0.12 có gì. Xem video bên dưới    Blogger Comment