Top Donate


Donate FREE vui lòng click các cổng Donate sauCổng 1 | Cổng 2 | Cổng 3 |  ( Click nếu thấy chuyển về trang này là thành công 1 lần 1 cộng 1 point, Lưu ý mỗi cổng tối đa 2 lần/ngày/1 người )
Donate khi Tuấn Anh đang live : https://playerduo.com/113gaming
Donate bằng tiền mặt ( Chấp nhận VNĐ và USD )
Donate bằng USD xin hãy chuyển về Email Paypal : 113gamingvn@gmail.com
Donate bằng VNĐ xin hãy chuyển về tài khoản ngân hàng sau
Đặng Tuấn Anh
Vietcombank
049 1000 137 643

Top Donate Free đang cập nhật
Tính điểm : 
Donate Free 1 lần =  1 điểm | 1 point ( Max 2 Point/ngày )
Donate Tiền mặt | cash ( không giới hạn )

10.000VND = 1 Point
1USD = 2 Point 

Top Donate Free ( Updating )
Pages