Cách sử dụng VNHAX giả lập LD ver2 | How to use VNHAX LD new version - Hack PUBG Mobile

Breaking

Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2020

Cách sử dụng VNHAX giả lập LD ver2 | How to use VNHAX LD new version

 


  • Bước 1: Chạy InstallNeededApps.bat, chạy xong vào Xposed Installer cài Xposed Framework, rồi 
  • kích hoạt module "LD PUBG" lên
  • Bước 2: Chạy UpdateHackLibrary.bat rồi khởi động lại giả lập
  • Bước 3: Vào game, thấy chữ "Hack loaded successfully" là ok, lúc này đã có thể chạy hack
  • Nếu bị lỗi "Không tìm thấy buffer", rất có thể bạn đã làm sai hoặc làm thiếu các bước trên vui lòng làm lại hoặc nhờ admin trợ giúp


  • Step 1: Run InstallNeededApps.bat, run Xposed Installer and install Xposed Framework, then
  • Activate the module "LD PUBG" on
  • Step 2: Run UpdateHackLibrary.bat and then restart the emulator
  • Step 3: In the game, see the word "Hack loaded successfully" is ok, now can run hack
  • If you get the error "No buffer found", chances are you made a mistake or missed the above steps, please try again or ask the admin for helpKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét