Saturday, June 22, 2019

King Gun CrackMáy nhà máy net chơi được hết
Full Driver : Click Download 
Locale NTLEA + Emolator 2.4 ( quán net ) : Click Download
King Gun PUBG 0.13  ( 20/7 ) : Click Download
Đổi full tiếng trung để hack được 100% : Click xem video
Máy quán net xem video hướng dẫn : Click xem video
Kích hoạt mà không hiện hack tải file UI về chép đè thay thế vào mục ổ chứa game >> program files\txgameassistant\ui : click tải ui
( máy nhà đổi full ngôn ngữ. Máy net chạy qua 1 trong 2 locale bên trên )
#Amen52jct
Next

Related