Friday, June 28, 2019

Fix Ban 10 Phút


Bị ban 10p liên tục mặc dù có thể không bật hack. Sử dụng file fix ban 10p dưới đây để fix nhé. Phần mềm sẽ tự động thay đổi IP, DNS sang 1 địa chỉ mới sạch, an toàn


Fix ban 10p | Fix 10 min ban : Click tải

( video hướng dẫn xem bên dưới )Next

Related