v7.0 Norecoil Fly

Full Driver : Click Download 
Locale NTLEA ( quán net ) : Click Download
v7.0 PUBG 0.12 English  ( 25/5 ) : Click Download
( Được nâng cấp từ v6.9 với menu tiếng việt, Eng, china dễ dàng sử dụng
God view bấm phím nhanh V
Nhảy cao chọn dòng high jump sau đó bấm Shift + nút cách ( space ) để nhảy cao )