Friday, May 17, 2019

Antiban 113 Team


Antiban 113 ngôn ngữ việt nam : click tải 
Antiban 113 ngôn ngữ ENG : click tải

Nguồn ( OMG Team, hackthue )
Mod bởi : Tuấn Anh 113
________________________
Cách sử dụng
Bấm mở giả lập
Chọn game PUBG
Bấm dòng thứ 2
vào sảnh chờ tích vào dòng cuối cùng
thấy 1 thông báo như ảnh dưới là thành công
Done

Next

Related