v6.9 Super Norecoil

Full Driver : Click Download 
Locale NTLEA ( quán net ) : Click Download
v6.9 PUBG 0.12 new  ( 25/5 ) : Click Download
( Chức năng kéo xuống bên dưới để xem nhé )