V6.8 Fendi Full Free

Fendi hiện tại chỉ hỗ trợ sever quốc tế + Máy nhà. Máy quán net rất khó để mở. Các bạn chơi ngoài net tìm cách giúp mình nhé. Cám ơn ae
Full Driver : Click Download 
Locale NTLEA ( quán net ) : Click Download
Fendi 1.9 PUBG 0.12 new 0.12 ( 25/5 ) : Click Download
Fix lỗi lniDx11@12 : Click Download