v6.4 Venom 0.12

Full Driver : Click Download 
Locale NTLEA ( quán net ) : Click Download
Locale NTLEA ( quán net ) : Click Download
Hack PUBG Mobile v6.4 Venom 0.12 ( 25/5 ) : Click Download
Không nên sử dụng norecoil, mở scope nhanh. Chức năng aimbot có thể lỗi. Đợi update tiếp theo
( Chức năng menu hack xem bên dưới )