Monday, April 22, 2019

Memory Hackers PUBGPhiên bản Memory Hackers. Hỗ trợ sever quốc tế.
Full Driver : Click Download  ( Pass hackpubgm.com hoặc 113hax.com)
Fix màn hình đen : Click Download
Hack PUBG Mobile Memory Hackers Full 0.13 ( 24/8 ) : Click Download

Features /Chức năng
Aimbot
norecoi 100%
Aimbot Fov Settings / khóa vùng aim
Draw Fov / bật tắt khóa vùng
Aim Smoth Settings / độ nhạy aim
Predict
Y Axis
Awareness
Snapline Esp
Health Esp / máu
Box Esp / hộp
Distance Esp / khoảng cách
State Esp / trạng thái địch
Radar / radda
Save - Load​


Hotkeys 
F6 - [Press this key if esp doesn't work] / esp không hoạt động bấm F6
Capslock - [aimbot hotkey] - [aimbot key]
Arrows - [Press them for control menu] Use these keys for / Phím mũi tên chỉnh menu hack
Insert / Show / Hide menu] - [Use this key to show / hide the menu] / ẩn menu hackNext

Related