Saturday, March 2, 2019

Hack PUBG LD_________________________________________________________________________________++ Hack PUBG 0.12 2019 ++
(Chú ý : video hướng dẫn lên kênh 113 Gaming xem hoặc kéo xuống bên dưới nha )

Download Game

APK PUBG Quốc tế : Click Tải hoặc APK
Obb PUBG : click tải


PUBG VNG : Click tải 
Chú ý : PUBG VNG dễ ban hơn PUBG quốc tế. Nên sử dụng phiên bản quốc tế


Muốn hack bằng PC thì tải giả lập LDplayer để hack : Click tải

GameGuardian ( 73.11 )

ver 73.11 : Click tải
ver 76.11 : Click tải


VPN ( chặn nguồn, mở file host )
vpn 4t gaming fix new : click tải
Strance VPN : Click tải

Host ( nguồn ngọc thiện, 4T,113 team, internet...)

hostfix10p test ( LD ) : click
host new256 (LD ) : click

host : click
host 125 : click
host 2 : click
host auto : click
host korea : click
host unknow : click
host 165 : click tải
host 6501 : click tải
host 6502 : click tải
hostloz : click tải


Script hack - Mã hack (nguồn ngọc thiện, 4T,113 team, internet...)
scr alok v3 : click
scr evil paid : click
Scrip vip v23 Vip : click
Gilang 7.7 : click tải
Gilang 7.5 : click tải
Scrip 1553 new ( Fuzed )click tải
Gilang Faisal 7.0 : click tải ( nên sử dụng kèm host loz )
chienminh 113 team : click tải
ngocthienlua : click tải
gilang 7.4 : click tải
gilang 7.2 : click tải
v1.9 : Click tải ( sấy k98 awm )

Không gian ảo ( cho máy chưa root )
Dualspace Pro : click tải
Vxposed : click tải
Dualspace : click tải

Parallel Space : Click Tải
Next

Related