Bypass 113


Hiểu nhanh Bypass là gì. Là bỏ qua phát hiện giả lập khi bạn chơi trên PC. Auto ghép cặp với mobile. Trận đấu sẽ dễ dàng dành chiến thắng hơn.
Nguồn Bypass by ciceron project_cerberus_1.4.1h_unknowncheatsme
_____________________________________________________
Sử dụng Bypass sẽ hay gặp lỗi dừng ở 98%. Hãy sử dụng file dưới để fix lỗi
Fix 98% ver1 : Click download

Fix 98% ver2 : Click download
______________________________________________________

Dùng được cả cho giả lập LD và TGB
Tải tất cả các file dưới dây về
Xposed_TGB : click tải
Xposed_LD : click tải
Bypass app 1.4.1h : click tải

video hướng dẫn