Macro No Ban

Macro Free From 113 Gaming
Thank coder : Diệp Quốc Quyền
Trước khi bật macro cần tải NET Framework 4.5 : Click download
Download Macro Free ver1  : Click download
Download Macro Free ver2  : Click download
Cách sử dụng ver1 : 
Capslock : để Bật Tắt macro
Sử dụng phím + _ bên bàn phím phụ để tăng giảm các giá trị
Cách sử dụng ver2 ( Dành cho các bạn không có bàn phím phụ )
Capslock : để Bật Tắt chế độ bắn tự động bắn.
f5: giảm độ kéo.
f6: tăng độ kéo.
f7: Bật Tắt macro (Giữ nguyên chế độ tự động bắn).

Chức năng macro
Giảm giật dọc tối đa
Hỗ trợ sấy các súng SKS, MINI, M16
Kết hợp rất tốt với các phiên bản v2.5 v6.3 và tất cả các bản hack khác
Sử dụng được tất cả các phiên bản : Quốc tế, VNG, Korea, LD Player
Liên hệ fb group 113 Team để nhận được hỗ trợ trực tiếp.